پالایشگاه غلات

شرکت کشت و صنعت‌ گلوکزان کرخه خوزستان

تولید کننده محصولات جرم روغن ذرت ،فیبر ذرت ،گلوتن ،نشاسته ،دکستروز و فروکتوز

کارشناسان مدیریت شرکت

دیدار با تیم رهبری ما.

پیشرفت فیزیکی (درصد)

تماس با ما

مشترک شدن در خبرنامه ما!